Inwestycje w konopie

Rynek konopi włóknistych

Jednym z głównych następstw historii zmian prawnych konopi stanowiący obecnie barierę hamującą przed dalszym rozwojem tej gałęzi przemysłu jest niska popularność konopi. Największym problem związanym z niewielką skalą uprawy oraz produkcji z konopi są konsekwencje stosowania jej substytutów. Konkurencją konopi są przede wszystkim sztuczne włókna syntetyczne, których produkcja oraz utylizacja dewastuje środowisko naturalne. Przyczyną obecnej sytuacji jest, oprócz politycznych, niska świadomość społeczna dotycząca produktów z nich wytwarzanych. Społeczeństwo nie zdaje sobie sprawy o mnogości zastosowań tej rośliny oraz kieruje się błędnym przekonaniem utożsamiającym konopie przemysłowe z narkotykami. Na niekorzyść rozwoju przemysłu konopi włóknistych działają przede wszystkim interesy polityczne oraz biznesowe określonych grup wpływów czerpiących korzyści z obecnego stanu prawnego. Wpływ tych grup zauważalny jest przy analizie zarówno historii rozwoju konopi oraz zmian prawnych ich dotyczących, jak i sytuacji obecnej. W wyniku ich działania w większości krajów na świecie konopie przemysłowe niezawierające substancji psychoaktywnych uznawane są za nielegalne, a ich uprawa podlega karze.

siewka

Inwestycje w konopie przemysłowe

Dzisiejsza nieopłacalność inwestycji w warunkach panujących spowodowana jest w dużej mierze niewystarczającym poziomem rozwoju przemysłu w tej dziedzinie, a skala uprawy nie jest jeszcze wstanie wpłynąć na rynek w ujęciu globalnym. Inwestycje związane z branżą konopną nie wykorzystują korzyści skali umożliwiającej poprawienie efektywności produkcji produktów konopnych. Wyższa efektywność ekonomiczna, czyli porównanie wartości uzyskanych efektów do nakładu czynników użytych do ich wykorzystania możliwa jest jedynie poprzez stworzenie możliwości obniżenia kosztów wytwarzania, a co za tym idzie zwiększenie wyników produkcyjnych oraz zysku. Uzyskane przychody pozwolić mogą na rozpoczęcie inwestycji mających na celu jeszcze bardziej efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem i podejmowanie decyzji w kwestii podejmowanych działań gospodarczych. Już wkrótce na naszej stronie internetowej pojawią się poradniki prawne ułatwiające rolnikom, producentom oraz przedsiębiorcom rozwój polskiej branży konopnej.

Papierowe opakowania i pudełka zastąpione zostały przez torebki i opakowania plastikowe

Uprawa konopi włóknistych znana była od niepamiętnych czasów, jednak dawniej nie była kojarzona z narkotykami i nie budziła negatywnych emocji. W latach dziewięćdziesiątych rozwój tego przemysłu uległ załamaniu. W XX wieku miejsce naturalnych włókien pozyskiwanych z konopi zajęły włókna petrochemiczne wytwarzane przez przemysły oparte na wydobyciu węgla i ropy naftowej. Duży wpływ na ten rozwój wydarzeń miało wprowadzenie na rynek syntetycznych zamienników włókien naturalnych oraz obostrzeniami prawnymi związanymi z konopiami indyjskimi. Wprowadzenie syntetycznych zamienników okazało się jednak krokiem w stronę przepaści w kwestii rozwoju tej gałęzi przemysłu. Syntetyki takie jak poliester i nylon zaczęto produkować na masową skalę, papierowe opakowania i pudełka zastąpione zostały przez torebki i opakowania plastikowe. Zanieczyszczenie środowiska związane z tą zmianą to według dr. Andrew Katelaris’a „miliardy toksycznych nierozkładalnych przedmiotów wyprodukowanych do jednorazowego użycia i następnie wyrzucanych do strumieni i rzek, skąd przedostają się do mórz i oceanów, gdzie gigantyczne, zanurzone w wodzie wyspy śmieci będące toksyczną bombą z opóźnionym zapłonem uwalniają do morza i ludzkich ekosystemów chemikalia”. Upowszechnienie konopi negatywnie wpływa na interesy producentów konkurencyjnych włókien co sprawiło, że skutecznie bronią się oni przed bankructwem stosując liczne metody manipulacji oraz wywierania wpływu na politykę rządów. 

Economic Considerations for Growing Industrial Hemp http://www2.ca.uky.edu/cmspubsclass/files/EconomicConsiderationsforGrowingIndustrialHemp.pdf

Konopne ciasteczka... Co Ty na to? Więcej info...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close